صعود 2.8 درصدی شاخص کل بورس به ارتفاع 98924 واحدی در هفته منتهی به 28دی
۲۹ام دی ۱۳۹۶ مطالب بازاری

عنوان نرخ قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
شاخص بورس ۹۸,۹۲۳٫۶ (۰%) ۰ ۹۸,۶۱۶٫۵ ۹۸,۹۵۹٫۵ ۲۷ دی

WWW.TGJU.ORG


کارنامه هفتگی بازار سهام: 

صعود ۲٫۸ درصدی شاخص کل بورس به ارتفاع ۹۸۹۲۴ واحدی در هفته منتهی به ۲۸دی

بورس
تهران این هفته با افزایش شاخص کل مواجه شد. به گزارش بازاریابی اقتصادی، شاخص کل
بورس تهران این هفته با مسیر صعودی مواجه شد به نحوی که جریان بازار در
پایان معاملات هفته منجر به افزایش ۲٫۸ درصدی شاخص کل شد و به این ترتیب شاخص
کل به ارتفاع ۹۸۹۲۴ واحد رسید. 

شاخص کل نسبت به ماه گذشته با افزایش ۳٫۵ درصدی و نسبت به سال گذشته با افزایش ۲۴٫۶ درصدی مواجه شده است.

افزایش ۲٫۸ درصدی شاخص کل بورس تهران در حالی است که این هفته شاخص بورس ژاپن (NIK) با افزایش ۰٫۳ درصدی، شاخص بورس آلمان (DAX) با افت ۰٫۳ درصدی و شاخص بورس آمریکا (DOW) با افزایش ۲٫۰ درصدی مواجه شد.
همچنین در دوره زمانی یک ساله، افزایش ۲۴٫۶ درصدی شاخص کل بورس تهران در حالی است که شاخص بورس ژاپن (NIK) با افزایش ۲۵٫۸ درصدی، شاخص بورس آلمان (DAX) با افزایش ۱۴٫۵ درصدی و شاخص بورس آمریکا (DOW) با افزایش ۳۱٫۸ درصدی مواجه شده اند.

***************


کارنامه سال ۹۵ بازار سهام: 

نزول ۳٫۷ درصدی شاخص کل بورس؛ عقب افتادن بورس تهران از بورسهای جهانی

بورس
تهران سال ۹۵ را با نزول شاخص کل به پایان برد. به گزارش بازاریابی اقتصادی، شاخص کل
بورس تهران در سال ۹۵ پس از افت و خیزهای فراوان، در مجموع با مسیر نزولی مواجه شد به نحوی که جریان بازار در
پایان معاملات این سال منجر به کاهش ۳٫۷ درصدی شاخص کل شد و به این ترتیب شاخص
کل تا ارتفاع ۷۷۲۳۰ واحد کاهش یافت.

نزول ۳٫۷ درصدی شاخص کل بورس تهران در سال ۹۵ در حالی است که شاخص بورس ژاپن (NIK) با افزایش ۱۶٫۷ درصدی، شاخص بورس آلمان (DAX) با افزایش ۲۱٫۵ درصدی و شاخص بورس
آمریکا (DOW) با افزایش ۲۳٫۰ درصدی مواجه شده اند. به این ترتیب بورس
تهران در این سال از رقبای جهانی خود در کسب بازدهی به طور قابل توجهی عقب
افتاد. 

‘); document.write( ‘ ‘ + ‘pt>’); })();

‘); document.write( ‘ ‘ + ‘pt>’); })();

‘),i=b.createElement(c),j=b.getElementsByTagName(c)[0],i.async=1,i.src =location.protocol+d,j.parentNode.insertBefore(i,j),a[f+g+”_”+h]=a[f+g],a[“t_”+g+h+k]=a.setInterval(function(){a.g c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&&(setTimeout(“zanboor_fly_1(“+h+”,160,60,location.protocol + ‘//zanboor.net/show.php’,”+k+”,'”+f+g+”‘)”,1e3*(k- 1)),a.clearInterval(a[“t_”+g+h+k]))},100)}(window,document,”script”,”//zanboor.net/zanboor.js”,”show_”,”content _”,”9ed332527fb24c308513bb114558ca16″,”378″);

‘),i=b.createElement(c),j=b.getElementsByTagName(c)[0],i.as ync=1,i.src=location.protocol+d,j.parentNode.insertBefore(i,j),a[f+g+”_”+h]=a[f+g],a[“t_”+g+h+k]=a.setIn terval(function(){a.gc4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&&(setTimeout(“zanboor_fly_1(“+h+”,250,25 0,location.protocol + ‘//zanboor.net/show.php’,”+k+”,'”+f+g+”‘)”,1e3*(k- 1)),a.clearInterval(a[“t_”+g+h+k]))},100)}(window,document,”script”,”//zanboor.net/zanboor.js”,”show_ “,”content_”,”9ed332527fb24c308513bb114558ca16″,”380″);


مطالب پیشنهادی